Onderwijs voor dove kinderen

Dit project is afgerond

Onderwijs voor dove kinderen

In Peru zijn basisscholen verplicht om leerlingen met 1 handicap in hun gewone lessen op te nemen. Helaas krijgen ze hiervoor geen budget van de overheid. Ook zijn er geen methodes om deze nieuwe regel in de praktijk uit te voeren. Hierdoor is er geen goed onderwijs voor dove kinderen.

Wat doet Edukans voor dove kinderen?

Edukans wil samen met partner Asociación Holanda het onderwijs voor dove kinderen in de regio Cajamarca verbeteren. Zo kunnen zij beter meedoen in de Peruaanse samenleving.

We trainen leerkrachten, leerlingen, scholen, families en andere betrokkenen. We geven spraaklessen aan kinderen tot 6 jaar, gebarentaal aan kinderen op de basisschool en huiswerkbegeleiding op de middelbare school. Hiervoor geven we speciale trainingen aan de logopedisten, gebarentaalinstructeurs en docenten.

Wie helpen we?

Dove kinderen (in de leeftijdsgroepen 0-6 en 6-12 jaar), hun families en leraren.

Spraaklessen

 • 3 lokale logopedisten
 • 24 kinderen (0-6 jaar), hun families en leraren

Lessen gebarentaal op de basisschool

 • 1 gebarentaalleraar
 • 17 dove leerlingen (6-12 jaar) en hun families
 • 17 groepen van 30 leerlingen: 510 kinderen
 • 71 leraren

Huiswerkbegeleiding middelbare school

 • 3 vertalers Spaans – gebarentaal
 • 7 dove leerlingen
 • 23 leraren

Stand van zaken begin 2018

Aantal scholen: 34 (7 middelbare scholen, 24 basisscholen en 3 kleuterscholen).
Aantal kinderen bereikt: 870.
Aantal kinderen die lessen gebarentaal kregen: 53.
Aantal leerkrachten getraind in gebarentaal: 33.
Aantal ouders getraind: 30.

Wat bereiken we met dit project?

 • Onze aanpak verbetert de spreekvaardigheid van dove kinderen en ontwikkelt hun creativiteit. Ze kunnen sneller doorstromen naar de volgende klassen en beter integreren in de Peruaanse samenleving. De kinderen krijgen een betere basis voor hun toekomstige studie en vergroten hun zelfvertrouwen.
 • Middelbare scholieren in Cajamarca krijgen door begeleiding op maat meer kennis en vaardigheden. Dat geeft ze betere kansen om het (vervolg)onderwijs succesvol te doorlopen en een baan te vinden.
 • Leerkrachten op verschillende scholen in Cajamarca zijn nu beter in staat om hun kennis aan dove leerlingen over te dragen. Ook kunnen ze hen beter begeleiden.
 • Aandacht en acceptatie in de maatschappij ten aanzien van de integratie van doven, zowel in de sociale omgeving als op school.
 • Familieleden kunnen beter omgaan met hun dove familielid, en ze kunnen hierover ervaringen uitwisselen die hen daarbij nog meer kunnen helpen.

Andere projecten