sluit
Doneer direct
Onderwijs voor dove kinderen

Onderwijs voor dove kinderen

In Peru zijn basisscholen verplicht om leerlingen met één handicap in hun gewone lessen op te nemen. Maar helaas is er vanuit de overheid geen budget en zijn er geen pedagogische methoden om deze nieuwe regel in de praktijk uit te voeren. Hierdoor is er geen goed onderwijs voor dove kinderen.

Wat doet Edukans voor dove kinderen?

Edukans wil samen met partner Asociación Holanda in de regio Cajamarca het onderwijs voor dove kinderen en hun sociale integratie in de samenleving verbeteren. Door leerkrachten, leerlingen, scholen, families en andere betrokkenen te trainen. Met bijvoorbeeld spraaklessen aan kinderen tot 6 jaar, gebarentaal aan kinderen op de lagere school en huiswerkbegeleiding op de middelbare school. Hiervoor geven we speciale trainingen aan de logopedisten, gebarentaalinstructeurs en docenten.

Wie helpen we?

Dove kinderen (0-6 jaar en 6-12 jaar), hun families en leraren.

Spraaklessen:
-3 lokale logopedisten
– 24 kinderen (0-6 jaar), hun families en leraren

Gebarentaallessen lagere school:
– 1 gebarentaalleraar
– 17 dove leerlingen (6-12 jaar) en hun families
– 17 groepen van 30 leerlingen: 510 kinderen
– 71 leraren

Huiswerkbegeleiding middelbare school:
– 3 vertalers Spaans – gebarentaal
– 7 dove leerlingen
– 23 leraren

Stand van zaken begin 2018:

Aantal scholen: 34 (7 middelbare scholen, 24 basisscholen en 3 kleuterscholen).

Aantal kinderen bereikt: 870.

Aantal kinderen die gebarentaal kregen: 53.

Aantal leerkrachten getraind in gebarentaal: 33.

Aantal ouders getraind: 30.

Wat bereiken we met dit project?

  • Dove kinderen krijgen meer zelfvertrouwen en kunnen op een betere manier integreren in de Peruaanse samenleving. Op die manier krijgen zij een betere basis voor hun studie in de toekomst. Deze dove kinderen kunnen door deze aanpak sneller doorstromen naar de volgende klassen. Hun spreekvaardigheid verbetert en hun creativiteit ontwikkelt zich;
  • Middelbare scholieren in Cajamarca krijgen door persoonlijke begeleiding op maat meer technische kennis en vaardigheden, waardoor ze betere kansen hebben om het (vervolg)onderwijs en de arbeidsmarkt succesvol te doorlopen;
  • Leerkrachten op verschillende scholen in Cajamarca zijn nu en in de toekomst beter in staat om hun kennis aan dove leerlingen over te dragen en hen steeds beter te begeleiden.
  • Aandacht en acceptatie in de maatschappij ten aanzien van de integratie van doven, zowel in sociaal en educatief aspect;
  • Familieleden kunnen beter omgaan met hun dove familielid, en ze kunnen hierover ervaringen uitwisselen die hen daarbij nog meer kunnen helpen.

Andere projecten