Naar school in India

Dit project is afgerond

Naar school in India

De oorspronkelijke inwoners van India zijn een minderheid geworden met hun eigen taal en cultuur. In de Indiase samenleving tellen ze vaak niet mee. Ongeveer de helft van deze kinderen gaat niet naar school. Soms is de school te ver weg of ze spreken de taal niet waarin les wordt gegeven.

Naar een reguliere school
Wij werkten er via een tussenoplossing – die we de brugschool noemen – aan om deze leerlingen uiteindelijk op een reguliere school te krijgen.

Zeshonderd kinderen kregen op de brugschool les in lezen, schrijven en rekenen. En de meester of juf kwam uit hun eigen dorp. Na drie jaar stroomde een groot deel van de leerlingen door naar een officiële overheidsschool. We konden daarnaast, dankzij de steun van onze donateurs, 25 scholen helpen met schoolmateriaal.

Doel

Meer kinderen naar het reguliere onderwijs.

Hoe

Door te zorgen voor een brugschool met goede leraren en goed schoolmateriaal.

Aantal kinderen kansen gegeven

600

Andere projecten