Kleuteronderwijs in Kenia

Dit project is afgerond

Kleuteronderwijs in Kenia

Lesgeven aan kleuters vereist andere vaardigheden dan lesgeven aan oudere kinderen. Als docent moet je weten hoe je kleuters betrekt bij het leren, hoe je ze op een creatieve manier bij de les houdt en hoe je zorgt dat ze spelenderwijs toch iets opsteken. Veel docenten in Kenia beheersen deze vaardigheden nog niet. Ook is er een gebrek aan schoolbankjes en lesmateriaal.

In het district West Nyakach ondersteunde Edukans 28 overheidsscholen. Een onderdeel van het programma richtte zich op beter kleuteronderwijs. Goed meubilair en lesmateriaal voor alle kleuters enerzijds en betere opleidingen voor de docenten anderzijds. De leerkrachten leerden bijvoorbeeld hoe ze met lokale materialen eenvoudig lesmaterialen konden maken.

Doel

Het kleuteronderwijs verbeteren.

Hoe

Door te zorgen voor goed opgeleide docenten en goede lesmaterialen.

Aantal scholen betrokken

28

Andere projecten