Jongeren aan het werk in Zuid-Soedan

In samenwerking met partners Dorcas en Light for the World

Jongeren aan het werk in Zuid-Soedan

De situatie in Zuid-Soedan is al lange tijd instabiel. Door de onrust in de regio hebben veel kinderen en jongeren hun school niet kunnen afmaken. Dat zorgt voor analfabetisme en armoede. De enige kans voor deze jongeren is een beroepsopleiding volgen. Met een goede beroepsopleiding kunnen ze in hun eigen onderhoud voorzien.

Edukans werkt samen met Dorcas in de regio van Wau om het beroepsonderwijs te verbeteren . We zorgen ervoor dat opleidingen beter toegankelijk worden en aansluiten op de arbeidsmarkt, zodat jongeren daadwerkelijk een baan kunnen vinden.

Toegang en kwaliteit

Met dit project willen we de toegang tot 7 beroepsopleidingen verbeteren. We doen aanpassingen zodat ook gehandicapte jongeren gemakkelijker naar school kunnen. Ook zorgen we voor een oppas, zodat jonge ouders een studie kunnen volgen. Jongeren die ver weg wonen kunnen een fiets lenen, zodat de reistijd naar school wordt verkort. Al deze maatregelen zorgen ervoor dat meer jongeren beroepsonderwijs kunnen volgen.

Door het verbeteren van onderwijsmethoden en materialen gaat de kwaliteit van het beroepsonderwijs omhoog. Ook trainen we leerkrachten in het effectief en praktijkgericht lesgeven.

Vraag en aanbod

Tot slot zorgen we dat opleidingen meer aansluiten op de arbeidsmarkt, zodat jongeren na hun opleiding ook daadwerkelijk een baan vinden. Twee arbeidsbureaus helpen de getrainde jongeren bij het zoeken van een baan.

Wil jij ook jongeren aan een baan helpen? Maak jouw bijdrage over op rekeningnummer NL04 RABO 0106 2500 00 van Dorcas, onder vermelding van ‘Hoop door onderwijs’.

Foto credit: Light for the World / Jaco Klamer

Doel

Kansarme jongeren (15-35 jaar) aan werk helpen .

Hoe?

Door beroepsonderwijs te verbeteren, de opleidingen toegankelijker te maken en deze te laten aansluiten op de arbeidsmarkt.

Hoeveel jongeren krijgen door dit project kansen?

4.800

Hoeveel beroepsopleidingen kunnen we verbeteren met dit project?

7

Andere actuele projecten