sluit
Doneer direct
Jongeren aan het werk in Zuid-Soedan

In samenwerking met partners Dorcas en Light for the World

Jongeren aan het werk in Zuid-Soedan

Veel jongeren in Zuid-Soedan hebben weinig kans om zich te ontwikkelen. Door de instabiele politieke situatie hebben veel kinderen en jongeren onderwijs gemist met analfabetisme en armoede tot gevolg. Het beroepsonderwijs is nu hun enige kans om iets te leren en in hun eigen onderhoud te voorzien.

Edukans werkt samen met Dorcas in de regio van Wau om het beroepsonderwijs te verbeteren . We zorgen ervoor dat opleidingen beter toegankelijk worden en aansluiten op de arbeidsmarkt zodat jongeren daadwerkelijk een baan kunnen vinden.

Toegang en kwaliteit
De toegang tot zeven beroepsopleidingen zal verbeterd worden. Er worden aanpassingen gedaan zodat gehandicapte jongeren makkelijk naar school kunnen. Ook zorgen we voor een oppas die op de kinderen van studerende ouders kan passen. Jongeren die ver weg wonen kunnen een fiets lenen. Hierdoor krijgen meer jongeren de mogelijkheid om deel te nemen aan een opleiding.

We zorgen ervoor dat de kwaliteit van het beroepsonderwijs verbeterd wordt door onderwijsmethoden en materialen te verbeteren. Ook het trainen van leerkrachten in effectief- en praktijkgericht lesgeven zal hieraan bijdragen.

Vraag en aanbod
Tot slot zorgen we dat opleidingen meer aansluiten op de arbeidsmarkt. Dit zorgt ervoor zorgen dat jongeren na hun opleiding een baan kunnen vinden. Twee arbeidsbureaus helpen de getrainde jongeren bij het zoeken en vinden van een baan.

Wilt u ook jongeren aan een baan helpen? Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL04 RABO 0106 2500 00 van Dorcas, onder vermelding van ‘Hoop door onderwijs’.

Foto credit: Light for the World / Jaco Klamer

Doel

Kansarme jongeren van 15 tot en met 35 jaar aan werk helpen .

Hoe?

Door beroepsonderwijs te verbeteren, de opleidingen toegankelijker te maken en de opleidingen te laten aansluiten op de arbeidsmarkt.

Hoeveel jongeren krijgen door dit project kansen?

4.800

Hoeveel beroepsopleidingen kunnen we verbeteren met dit project?

7

Andere actuele projecten