Jongeren aan het werk in Zuid-Soedan

In samenwerking met partners Dorcas en Light for the World

Jongeren aan het werk in Zuid-Soedan

De situatie in Zuid-Soedan is al lange tijd instabiel. Burgeroorlog en conflict zorgen voor een enorme  verwoesting – ook van scholen – en een economische en humanitaire crisis. Je school afmaken is er hierdoor voor veel kinderen en jongeren niet bij, wat leidt tot analfabetisme en nog meer armoede. Een kans voor jongeren om te ontsnappen aan de armoede is het volgen van een beroepsopleiding. Maar dan moet zo’n opleiding er wel zijn én je een kans op een baan geven.

Edukans werkt samen met Dorcas en Light for the World in de regio van Wau om het beroepsonderwijs te verbeteren. We zorgen ervoor dat meer jongeren bij een opleiding terecht kunnen en dat deze aansluit op de arbeidsmarkt. Want pas dan vinden jongeren daadwerkelijk een baan en kunnen zij in hun eigen onderhoud voorzien.

Meer en betere kansen

Met dit project willen we beroepsopleidingen voor meer jongeren toegankelijk maken. Dankzij aanpassingen op de scholen kunnen onder andere gehandicapte jongeren gemakkelijker naar school.  Ook zorgen we voor een oppas, zodat jonge ouders een studie kunnen volgen. Jongeren die ver weg wonen mogen een fiets lenen, zodat de reistijd naar school wordt verkort. Al deze maatregelen zorgen ervoor dat meer jongeren beroepsonderwijs kunnen volgen.

Door het verbeteren van onderwijsmethoden en materialen gaat de kwaliteit van het beroepsonderwijs omhoog. Ook trainen we leerkrachten in het effectief en praktijkgericht lesgeven.

Vraag en aanbod

Tot slot zorgen we dat opleidingen meer aansluiten op de arbeidsmarkt, zodat jongeren na hun opleiding ook daadwerkelijk een baan vinden. Twee arbeidsbureaus helpen de getrainde jongeren bij het zoeken van een baan.

Dit hebben we al bereikt

Dankzij alle inspanningen kregen al 6.089 jongeren, waaronder 412 jongeren met een handicap, een goede beroepsopleiding. 699 jongeren vonden dankzij hun opleiding een baan en 3.781 jongeren runnen succesvol hun eigen onderneming. 622 jonge moeders konden dankzij de kinderopvang tóch studeren. Bedrijven in de regio zijn enorm enthousiast over de capaciteiten van de afgestudeerden en 412 bedrijven en organisaties sloten zich bij het arbeidsbureau aan.

In 2020 willen we nog eens 500 extra jongeren met een goede beroepsopleiding aan het werk helpen.

Foto credit: Light for the World / Jaco Klamer

Doel

Kansarme jongeren (15-35 jaar) aan werk helpen.

Hoe?

Door beroepsonderwijs te verbeteren, de opleidingen toegankelijker te maken en deze te laten aansluiten op de arbeidsmarkt.

Hoeveel jongeren krijgen door dit project kansen?

6.500

Hoeveel beroepsopleidingen verbeteren we met dit project?

5

Andere actuele projecten