sluit
Doneer direct
Goed basisonderwijs in Kenia

In samenwerking met partner Pamoja

Goed basisonderwijs in Kenia

In het westen van Kenia loopt het basisonderwijs flink achter. De scholen zijn zwak in vergelijking met de rest van Kenia, het percentage HIV besmettingen is het hoogst, gemeenschappen zijn het minst betrokken en het management van scholen is slecht ontwikkeld.

Edukans werkt al langer in Kenia met partner Pamoja. Pamoja werkt sinds 2011 op basisscholen aan onderwijsverbetering. Dat heeft er toe geleid dat meer kinderen naar school gaan en op school blijven. In 2011 vielen gemiddeld nog 220 leerlingen per school uit en nu zijn dat er nog maar 31. De resultaten van de nationale examens aan het eind van de basisschool gingen daarnaast met 25% omhoog en het aantal tienerzwangerschappen is gedaald. Reden genoeg om samen nog meer scholen in Kenia te ondersteunen!

Met dit project willen we 31 basisscholen voorzien van extra hulp. Alle scholen krijgen een computer om zowel de lessen als de schoolleiding van de school te ondersteunen. De schoolleiding krijgt trainingen om te leren hoe zij bij de overheid geld kunnen aanvragen voor verbetering van het onderwijs. In de toekomst moeten de scholen zichzelf op deze manier kunnen redden. Hiermee zorgen we voor een duurzame verandering.

Alle 31 scholen worden geholpen met het opzetten van landbouw- of veeteeltactiviteiten waarmee ze inkomsten genereren voor de school en waarmee leerlingen praktische vaardigheden kunnen oefenen.

Daarnaast worden 310 leerkrachten opgeleid in lesgeven op een actieve manier, waardoor kinderen meer opsteken van hun lessen. Ook krijgen de kinderen voorlichting over rechten, seksuele vorming en hygiëne. Deze lessen moeten bijvoorbeeld leiden tot minder tienerzwangerschappen. De ouders worden ook betrokken bij deze lessen. Zij spelen immers een cruciale rol als het gaat om de verandering in hoe er tegen deze thema’s wordt aangekeken.

Wij kijken naar de hele leeromgeving van de kinderen en betrekken iedereen die daar een rol in speelt. Hierdoor krijgen Keniaanse kinderen de kans hun talenten te ontplooien!

Doel

Beter onderwijs voor kinderen in Kenia.

Hoe

Door te zorgen voor een veilige en gezonde leeromgeving, leraren op te leiden, goed lesmateriaal en het betrekken van de gemeenschap.

Hoeveel kinderen krijgen door dit project kansen?

10.500

Hoeveel leraren bereiken we met dit project?

310

Ja, ik steun beter onderwijs

voer je bedrag in:

Andere actuele projecten