Goed basisonderwijs in Kenia

Dit project is afgerond

Goed basisonderwijs in Kenia

In het westen van Kenia loopt het basisonderwijs flink achter op de rest van het land. Het percentage HIV-besmettingen is er het hoogst, gemeenschappen zijn het minst betrokken bij onderwijs en het management van scholen is slecht ontwikkeld.

Meer kinderen naar school

Edukans werkt in Kenia al langer aan beter onderwijs met partner Pamoja. Pamoja zet zich sinds 2011 in voor onderwijsverbetering op basisscholen. Daardoor gaan meer kinderen naar school en is het aantal kinderen dat uitvalt op school verminderd.

In 2011 vielen gemiddeld nog 220 leerlingen per school uit en nu zijn dat er nog maar 31. De resultaten van de nationale examens aan het eind van de basisschool gingen daarnaast met 25% omhoog en het aantal tienerzwangerschappen is gedaald. Reden genoeg om samen nog meer scholen in Kenia te ondersteunen!

Extra hulp voor 31 basisscholen

Met dit project willen we 31 basisscholen voorzien van extra hulp. Alle scholen krijgen een computer, om zowel de lessen als de schoolleiding te ondersteunen. De schoolleiding krijgt trainingen om te leren hoe zij bij de overheid geld kunnen aanvragen voor verbetering van het onderwijs. In de toekomst moeten de scholen zichzelf op deze manier kunnen redden. Hiermee zorgen we voor een duurzame verandering.

Alle 31 scholen worden geholpen met het opzetten van landbouw- of veeteeltactiviteiten waarmee ze inkomsten genereren voor de school en waarmee leerlingen praktische vaardigheden kunnen oefenen.

Trainingen voor leerkrachten

Daarnaast worden 310 leerkrachten opgeleid in lesgeven op een actieve manier. Als kinderen actief meedoen aan de les steken ze er namelijk veel meer van op. Ook krijgen de kinderen voorlichting over rechten, seksuele vorming en hygiëne. Dit voorkomt tienerzwangerschappen en soa’s. Bij deze lessen betrekken we ook de ouders. Zij spelen immers een cruciale rol als het gaat om de verandering in hoe er tegen deze thema’s wordt aangekeken.

Wij kijken naar de hele leeromgeving van de kinderen en betrekken iedereen die daar een rol in speelt. Hierdoor krijgen Keniaanse kinderen de kans hun talenten te ontplooien!

Doel

Beter onderwijs voor kinderen in Kenia.

Hoe

Door te zorgen voor een veilige en gezonde leeromgeving, leraren op te leiden, goed lesmateriaal en het betrekken van de gemeenschap.

Hoeveel kinderen krijgen door dit project kansen?

12.460

Hoeveel leraren bereiken we met dit project?

310

Andere projecten