Computerles in Zambia

Dit project is afgerond

Computerles in Zambia

In Zambia is lesmateriaal voor rekenen, Engels, geschiedenis en aardrijkskunde niet goed genoeg. Veel leerlingen hebben onvoldoende geleerd aan het eind van de basisschool. Ze missen de basisvaardigheden die nodig zijn om zich verder te ontwikkelen en zichzelf te kunnen redden in de toekomst.

Vijf scholen kregen dankzij Edukans een computerlokaal. De leraren op deze scholen werden opgeleid om les te geven met de computer als hulpmiddel.

Met de computers kunnen de leerlingen makkelijk online lessen volgen en testjes maken. De scholen werden begeleid door een school uit het voortgezet onderwijs, die veel ervaring had met het werken met computers.

Doel

Het bijbrengen van basisvaardigheden in rekenen, Engels, geschiedenis en aardrijkskunde bij leerlingen.

Hoe

Door online lessen die goed toegankelijk zijn voor kinderen.

Aantal toekomstige docenten opgeleid

10.000

Andere projecten