Alfabetisering in Mali

Dit project is afgerond

Alfabetisering in Mali

De Dogon is een volk dat langs de Klif van Baniagara in Mali woont, een land in West-Afrika. Het gebied is ontoegankelijk en weinig vruchtbaar en wordt afgeschermd door een steile rotswand van wel 150 kilometer breed.

Werelderfgoed

Hierdoor konden de Dogon zich afschermen van slavendrijvers en behielden ze hun eigen cultuur. Ook de oorlog die nu in het noorden van Mali woedt, heeft het gebied niet bereikt. Ze staan bekend om hun oude rituelen en Unesco heeft het gebied waar ze wonen tot Werelderfgoed benoemd.

Mondelinge overlevering

De bevolking van de Dogonregio is erg arm. Zij zijn gewend hun kennis mondeling over te brengen en daardoor vinden de kinderen het moeilijk om onderwijs te volgen dat gebaseerd is op geschreven taal. Dat maakt het voor hen lastig om zich te ontwikkelen en aan armoede te ontsnappen.

Isolement en analfabetisme

Het isolement en analfabetisme van de Dogon zijn een grote bedreiging voor hun toekomst. Hoe moeten zij zich staande houden in een moderne wereld als ze niet de kans krijgen om bij te blijven via scholing? Met dit project willen we analfabetisering tegengaan, zodat ook Dogonkinderen zich kunnen ontwikkelen.

Speciale lesmethode

Om de kloof tussen de Dogon en het onderwijs te dichten heeft de Stichting Taalvorming de lesmethode ‘Les Mots Imprimés’ ontwikkeld. In de lessen staan onderwerpen uit het dagelijks leven centraal en kinderen maken tekeningen over hun leven. De tekeningen vormen een basis voor gesprekken in de klas.

Deze methode is eenvoudig, maar werkt in de praktijk erg goed. Kinderen durven het woord te nemen en doen actief mee. De orde in de klas verbetert en de leerkrachten zijn gemotiveerder om les te geven.

Training van leerkrachten

Met dit project trainen we 80 nieuwe leerkrachten in het toepassen van de speciaal ontwikkelde methode. Ook leiden we 15 Malinese experts op om leerkrachten te begeleiden.

Daarnaast trainen we inspecteurs van de overheid in deze methode, zodat zij scholen kunnen begeleiden. Bovendien wordt de kans zo groter dat Mali de methode opneemt in het nationale onderwijsprogramma.

Doel

Analfabetisering tegengaan.

Hoe

Door leerkrachten en begeleiders te trainen.

Hoeveel leraren zijn opgeleid?

80

Hoeveel experts zijn opgeleid?

15

Andere projecten