sluit
Doneer direct
Alfabetisering in Mali

In samenwerking met partner Bloemendaal-Dogon

Alfabetisering in Mali

Het volk van de Dogon woont al sinds de 15de eeuw in een gebied in Mali dat ontoegankelijk en weinig vruchtbaar is. Het eeuwenoude gebied wordt afgeschermd door een steile rotswand die zich uitstrekt over 150 kilometer. Hierdoor konden de Dogon zich afschermen van slavendrijvers en behielden ze hun eigen cultuur. Ook de huidige oorlog in het noorden van Mali is vooralsnog ver van dit gebied gebleven. De Dogon staan bekend om de wijze waarop ze oude rituelen in ere houden en de Dogon Regio is dan ook door Unesco tot Werelderfgoed benoemd.

De bevolking is echter heel arm. De kinderen die gewend zijn aan het overbrengen van kennis door te praten, hebben grote moeite om de aansluiting te vinden bij onderwijs gebaseerd op geschreven taal. Zij krijgen hierdoor niet de kans zich te ontwikkelen en aan armoede te ontsnappen.

Het isolement en de ongeletterdheid van de Dogon vormen een grote bedreiging voor de toekomst. Hoe moeten zij zich in de toekomst redden zonder scholing? Doelstelling van dit project is om de analfabetisering, die heel hoog is in het Dogon gebied, tegen te gaan.

Om de kloof te dichten werd de methode ‘Les Mots Imprimés’ ontwikkeld (door de Stichting Taalvorming). Onderwerpen uit het dagelijks leven staan centraal in de lessen. Kinderen wordt gevraagd om over hun dagelijks leven te tekenen. Op basis daarvan worden gesprekken gevoerd in de klas. Deze eenvoudige, maar zeer goed ontwikkelde methode heeft als resultaat dat kinderen actief meedoen in de klas, de orde in de klas verbetert en leerkrachten zijn meer gemotiveerd om les te geven. De praktijk heeft laten zien dat het werkt. Kinderen durven het woord te nemen en zijn actief betrokken bij de les.

80 nieuwe leerkrachten worden getraind in de toepassing van de methode ‘Les Mots Imprimés’ in de klas. Daarnaast worden 15 Malinese experts opgeleid om de leerkrachten te begeleiden. Ook inspecteurs van de overheid worden getraind in de methode, zodat zij scholen kunnen begeleiden en de kans groter is dat de methode opgenomen wordt in het nationale curriculum.

Doel

Analfabetisering tegen gaan.

Hoe

Door leerkrachten en begeleiders te trainen.

Hoeveel leraren willen we met dit project opleiden?

80

Hoeveel experts willen we met dit project opleiden?

15

Ja, ik steun beter onderwijs

voer je bedrag in:

Andere actuele projecten