Wereldburgerschap

Edukans en Wereldburgerschap

Burgerschap is een verplicht aandachtsgebied op scholen. Edukans vindt betrokkenheid van kinderen en jongeren bij mondiale vraagstukken belangrijk. Burgerschap stopt niet bij de landsgrenzen. Daarom hechten we aan de bevordering van het besef van burgerschap over grenzen heen.

World Teacher GhanaKinderen en jongeren van nu staan midden in de wereld. Beginnend in hun directe omgeving en uitkomend in andere landen door studie, werk en reizen. Door globalisering ligt de wereld binnen handbereik.

Lesmateriaal rondom wereldburgerschap

Als individu heb je kennis en vaardigheden nodig om je eigen plek te verwerven in die wereld. Aandacht voor wereldburgerschap op school is daarbij onmisbaar. Edukans biedt lesmateriaal voor het PO en VO om invulling te geven aan wereldburgerschap. Met de internationaliseringsprogramma’s geef je als docent of school heel concreet handen en voeten aan wereldburgerschap.

Klik door op onze programma’s:

Wat biedt Edukans?

Er zijn veel verplichte vakken waar wereldburgerschap bij kan aansluiten. Denk aan burgerschap, wereldoriëntatie, mens- en maatschappijvakken, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, onderwijs in vreemde talen en kunst- en cultuureducatie.

Met onze programma’s Schoolmaatjes, Going Global en World Teacher kun je internationale relaties leggen. Ook kun je wereldburgerschap als vakoverstijgend thema aanbieden. Bijvoorbeeld in de vorm van een project, waarin verschillende vakken en disciplines  aan bod komen. Voor het VO heeft Edukans een  concreet digitaal lespakket: Enter Your World.

Digitaal lespakket Enter Your World

Enter Your World is een uitgave van Edukans. Kwintessens en NCDO hebben in de ontwikkelfase geadviseerd. Overzicht van de 8 thema’s in Enter Your World:

  • Thema 1. Identiteit en imago
  • Thema 2. Diversiteit
  • Thema 3. Economische verbondenheid en globalisering
  • Thema 4. Duurzaamheid
  • Thema 5. Veiligheid, vrede en conflict
  • Thema 6. Mensenrechten
  • Thema 7. Verdeling van de welvaart
  • Thema 8. Mondiale betrokkenheid

Andere manieren om te helpen