Diplomafonds

Je herinnert je vast nog wat je ouders vroeger zeiden: “Haal je papiertje, dan heb je meer kans op een goede baan”. Heel fijn eigenlijk, dat ouders zich druk maken over zoiets belangrijks als onderwijs. Voor ons vrij normaal; maar iets dat voor heel veel kinderen in arme landen niet normaal is.

Diplomafonds - Edukans
Edukans / Jacco van Laar

250 miljoen kinderen gaan namelijk wel naar school, maar leren daar te weinig. En geen goed onderwijs, betekent geen diploma. Het betekent dat je de kans loopt om niet verder te kunnen leren, en dus later geen baan kunt krijgen. Goed onderwijs en kinderen met een diploma van school laten gaan, is een grote uitdaging. Maar: van levensbelang.
Wat doet Edukans hieraan? Door samen te werken met scholen en lokale partners in landen als Malawi en India, steunt Edukans hen om onderwijs te verbeteren. Kinderen actief betrekken bij de les en het aanleren van sociale vaardigheden staan hierbij centraal.

Diplomafonds Malawi

Goed onderwijs in de klas krijg je door goed opgeleide docenten. Daarom werkt Edukans gedurende drie jaar met dezelfde scholen. In Malawi zijn in 2016 bijvoorbeeld 72 docenten getraind en bijgeschoold, waardoor ruim 20.000 kinderen de kans op beter onderwijs hebben gekregen. Onze partners hebben gedurende het jaar contact met deze docenten, zorgen voor follow-up training en bekijken hoe de school zich ontwikkelt.

Wil jij zelf bijdragen aan de ontwikkeling van docenten in een ontwikkelingsland? En daarmee veel kinderen de kans op een opleiding bieden? Steun hier dan het Diplomafonds.

STER-scholen Kenia

In Kenia hebben 50.000 kinderen kans op kwalitatief beter onderwijs door het opleiden en trainen van 1000 docenten. Het opleiden van een docent kost per jaar 110 euro, waardoor alle leerlingen die deze docent voor zicht krijgt van beter onderwijs worden voorzien.

STER-scholen Malawi

In Malawi worden per jaar 20.000 kinderen van STER-scholen actiever betrokken bij hun lessen. Het trainen van docenten en verbeteren van hun lessen en lesmethodes kost 8 euro per kind per jaar.